Přejdi na obsah Přejdi na navigaci
 

Jak z online vzdělávání vytěžit maximum

Doprovodný obrázek

V loňském roce se nejen naše životy, ale i firemní vzdělávání přesunulo do online prostoru. Pandemie postupně přetváří svět práce a přístup k ní. Zatímco v první covidové vlně se lidé mobilizovali a mnohdy vykazovali i vyšší aktivitu než obvykle, ta druhá většinu snahy „naředila“.

Vzdělávání je považováno za jeden z nejsilnějších motivátorů, ale funguje tak i v případě online vzdělávání? Jak z tohoto formátu vytěžit maximum?

Na obsah a formu výuky na dálku jsou kladeny mnohem větší nároky než kdy dříve. Už od počátku pandemie se této výzvě snažíme v BI akademii čelit. Aby byla výuka efektivní, musí bavit lektora i účastníky a z tohoto pohledu to mají obě strany v online režimu přece jen těžší. Pokud má taková výuka i nadále motivovat, bavit, inspirovat, vybízet k aktivitě a diskuzi, bylo potřeba většinu formátů upravit a u některých témat si i přiznat, že se pro online výuku jednoduše nehodí. Lektor, který by dvě hodiny přednášel formou monologu by zkrátka neobstál. V online prostoru soupeří hned s několika rozptylujícími prvky a on sám trpí absencí očního kontaktu i mimiky účastníků, dle které získává okamžitou zpětnou vazbu a kontrolu nad tím, zda všichni zúčastnění chápou.

Aby online výuka neztrácela na efektivitě a vážnosti a nebyla brána jako „nutné zlo“, musí lektor věnovat více času samotné přípravě výukového formátu, nevystačí si už s jedinou výukovou metodou/nástrojem. Je potřeba, aby po celou dobu věnoval část své pozornosti, vedle samotné osnovy, i na podněcování zájmu, zajistil dostatečnou interaktivitu, chybějící zpětnou vazbu a ideálně v účastnících zanechal i emoční stopu.

Na druhou stranu mu do karet hrají výdobytky dnešní doby v podobně technologií. Tou úplně základní je možnost pořízení záznamu ze školení, což je velkou výhodou pro obě strany. A aby neutrápil účastníky za monitory nudou, má nespočet možností k využívání všemožných aplikací ať pro podporu interaktivity, nebo speciálních appek k seznámení se a naladění skupiny ke spolupráci.

Proto se i my v BI akademii snažíme prosazovat kratší a intenzivní formáty, ideálně na míru konkrétního týmu. Takovému vzdělávacímu programu říkáme Datová akademie. Pomocí ní se odkláníme od jednorázových vzdělávacích aktivit a nahrazujeme je cíleným a komplexním vzdělávacím programem. Tyto vzdělávací akce, upravené pro potřeby konkrétních lidí, zaměřené na problémy, které uživatelé běžně řeší, jsou zárukou motivace ze strany zúčastněných. Jedním z faktorů úspěchu Datové akademie je i fakt, že účastníci se spolupodílí na přípravě osnovy a výukového formátu a tím se naše výukové programy dostávají na úplně novou úroveň efektivity ve vzdělávání.

Avšak ani ty nejmodernější technologie nenahradí chybějící osobní kontakt, nenasimulují atmosféru v místnosti a nevybudují neformální vztahy mezi lidmi. A tak i přes veškeré výhody, které online výuka přináší (časová úspora, komfort studovat odkudkoli, možnost získat lektory z velké dálky atd.), se i my v BI akademii těšíme na magické kouzlo osobního setkávání – offline vzdělávání a doufáme, že tenhle „new normal“ se nestane standardem.

Konkrétní přehled konferenčních platforem a tipy na technologie,které online setkávání nejen zpříjemní, ale také zajímavým způsobem zefektivní si povíme příště.

INSPIRACE do Vašeho e-mailu

Pozvánky na kurzy a konference, newslettery se zajímavým obsahem, články na aktuální témata, nejnovější trendy. Teď už Vám nic neunikne. Ochrana osobních údajů.

*
*
*